Dotacje

Działanie 1.3.1

Nowe produkty w polskiej farmacji weterynaryjnej

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki na krajowym i międzynarodowym rynku farmacji weterynaryjnej poprzez zaoferowanie 2 produktów leczniczych dla małych zwierząt. Produkty te są efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez spółkę, których wyniki pozwoliły na opracowanie technologii i dokumentacji do przeprowadzenia procesu rejestracji leków.

 

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie innowacji produktowej w skali krajowej i międzynarodowej.
 • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.
 • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki.
 • Zwiększenie współpracy między podmiotami w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
 • Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów leczniczych dla małych zwierząt.
 • Wzrost zatrudnienia w firmie w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 9 507 900.00 PLN
Wkład EFRR: 4 638 000.00 PLN

Działanie 4.2.

Zielona energia w przedsiębiorstwie

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności poprzez dywersyfikację źródeł energii.

 

Planowane efekty:

 • Redukcja zużycia energii konwencjonalnej.
 • Zastosowanie systemu pozwalającego zarządzać energią.
 • Produkcja energii elektrycznej w nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej.
 • Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 • Pozytywny wpływ na ochronę środowiska np. poprzez obniżenie emisji CO2 do atmosfery.
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 2 339 410.79 PLN
Wkład EFRR: 1 073 502.49 PLN

Działanie 3.7.

Antybiotykowa zawiesina lecznicza do iniekcji

Cel projektu: Wdrożenie do produkcji na bazie wyników własnych prac B+R i wprowadzenie na rynek farmaceutyczny nowego leku generycznego oraz udoskonalenie procesu technologicznego dotychczas produkowanych leków.

 

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie nowego produktu innowacyjnego na skalę kraju.
 • Udoskonalenie procesu produkcji dotychczasowych leków antybiotykowych zawiesinowych.
 • Zwiększenie przychodów Spółki.
 • Stworzenie 3 nowych etatów w przedsiębiorstwie.
 • Wprowadzenie innowacji organizacyjnej w zakresie dystrybucji produktu.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 6 627 363.00 PLN
Wkład EFRR: 2 999 892.47 PLN

Działanie 1.3.1

Innowacje w polskiej farmacji weterynaryjnej

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki na krajowym i międzynarodowym rynku farmacji weterynaryjnej poprzez wdrożenie na rynek trzech preparatów farmaceutycznych weterynaryjnych. Produkty te są efektem przeprowadzonych przez spółkę prac badawczo-rozwojowych, których wyniki pozwoliły na opracowanie technologii i dokumentacji niezbędnych w procesie rejestracji leków.

 

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie nowych produktów leczniczych dla zwierząt innowacyjnych w skali krajowej i międzynarodowej.
 • Wprowadzenie innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki.
 • Stworzenie jednego nowego etatu w przedsiębiorstwie.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 18 641 880,00 PLN
Wkład EFRR: 9 093 600,00 PLN