Zgłoś działania niepożądane

Formularz zgłoszenia podejrzenia przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.

Dane osoby dokonującej zgłoszenia
Funkcja zgłaszającego:
Zgłoszenie dotyczy:
Zastosowany produkt leczniczy
Szczegółowy opis zaobserwowanego działania niepożądanego:
Czy przed podaniem produktu leczniczego u zwierzęcia zdiagnozowano inne choroby, występowały reakcje alergiczne lub były podawane inne leki (jeżeli tak, to jakie?)
Zastosowany produkt leczniczy
Szczegółowy opis zaobserwowanego działania niepożądanego oraz sposobu w jaki doszło do ekspozycji człowieka na działanie leku
Czy przed podaniem produktu leczniczego u osoby poszkodowanej zdiagnozowano inne choroby, występowały reakcje alergiczne lub były podawane inne leki (jeżeli tak, to jakie?)
Zastosowany produkt leczniczy
Czy przed podaniem produktu leczniczego u zwierzęcia zdiagnozowano inne choroby, występowały reakcje alergiczne lub były podawane inne leki (jeżeli tak, to jakie?)
Szczegółowy opis zdarzenia:
Zastosowany produkt leczniczy
Szczegółowy opis zdarzenia:
Zastosowany produkt leczniczy
Szczegółowy opis zdarzenia:
Załączniki