Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

VET-AGRO Sp. z o. o.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin
NIP: 712-015-30-52
REGON: 008057169

SIEDZIBA SPÓŁKI / ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin
tel. +48 81 445 23 00

fax: +48 81 445 23 20
e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

Napisz do nas

 

Szczegółowe dane kontaktowe:

Biuro Zarządu

tel.: +48 81 445 23 00
e-mail: sekretariat@vet-agro.pl

Dział Księgowości

Iwona Siennicka – Główna Księgowa
tel.: +48 81 445 23 12
e-mail: ksiegowosc@vet-agro.pl

Dział Handlowy i Eksportu

Krzysztof Kozieł – Dyrektor Handlowy ds. Eksportu
tel.: +48 81 445 23 00
e-mail: krzysztof.koziel@vet-agro.pl

lek. wet. Łukasz Odzijewicz – Dyrektor Handlowy ds. Produktów dla Zwierząt Gospodarskich
tel.: +48 513 066 362
tel.: +48 81 445 23 02
e-mail: lukasz.odzijewicz@vet-agro.pl

lek. wet. Piotr Zieliński – Dyrektor Handlowy ds. Produktów dla Zwierząt Towarzyszących
tel.: +48 722 366 377
e-mail: piotr.zielinski@vet-agro.pl

Patryk Siwicki – Kierownik ds. Linii Produktów dla Zwierząt Towarzyszących
tel.: +48 504 245 747
e-mail: patryk.siwicki@vet-agro.pl

lek. wet. Filip Czurczak – Menedżer Techniczny
tel.: +48 502 680 525
e-mail: filip.czurczak@vet-agro.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
Dział Zamówień

Aleksandra Gabryszewska
tel.: +48 81 445 23 01
e-mail: zamowienia@vet-agro.pl

Dział Administracji i Logistyki

Jacek Maleszyk – Kierownik ds. Administracji i Logistyki
tel.: +48 502 566 090
e-mail: jacek.maleszyk@vet-agro.pl

Dział Zaopatrzenia

Monika Pietrzak – Kostrzewa
tel.: +48 81 445 23 63
e-mail: monika.pietrzak@vet-agro.pl

Dział Marketingu

Maciej Szczur – Kierownik Działu Marketingu
tel.: +48 661-070-920
e-mail: maciej.szczur@vet-agro.pl
e-mail: marketing@vet-agro.pl

Dział IT

Michał Urban – Kierownik Działu IT
tel.: +48 509 536 115
e-mail: michal.urban@vet-agro.pl

Dział Rejestracji

lek. wet. Edyta Flis – Kierownik Działu Rejestracji
tel.: +48 81 445 23 05
e-mail: edyta.flis@vet-agro.pl

Dział Produkcji

Maksymilian Pogroszewski – Kierownik Produkcji
tel.: +48 81 445 23 69
e-mail: maksymilian.pogroszewski@vet-agro.pl

Dział Zarządzania Jakością i Walidacji

Agnieszka Wadowska – Kierownik Zarządzania Jakością
tel.: +48 81 445 23 50
e-mail: agnieszka.wadowska@vet-agro.pl

Dział Badań i Rozwoju

Krzysztof Durko – Manager ds. Rozwoju
tel.: +48 81 445 23 72
tel.: +48 501 637 070
e-mail: krzysztof.durko@vet-agro.pl

Dział Kontroli Jakości

Agnieszka Danielak – Kierownik Działu Kontroli Jakości
tel.: +48 81 445 23 36
e-mail: agnieszka.danielak@vet-agro.pl

Laboratorium Fizykochemiczne

Joanna Księska – Kierownik Laboratorium Fizykochemicznego
tel.: +48 81 445 23 52
e-mail: joanna.ksieska@vet-agro.pl

Laboratorium Mikrobiologiczne

Bożena Deptuś – Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego
tel.: +48 81 445 23 47
e-mail: bozena.deptus@vet-agro.pl

Dział Optymalizacji Procesów Wewnętrznych

Małgorzata Sykuła – Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Wewnętrznych
tel.: +48 81 445 23 57
tel.: +48 504 267 186
e-mail: malgorzata.sykula@vet-agro.pl

Magazyn

Tomasz Kuzdraliński – Kierownik Magazynu
tel.: +48 81 445 23 25
e-mail: magazynier@vet-agro.pl

Ochrona Danych Osobowych

tel.: +48 504 267 186
e-mail: odo@vet-agro.pl

Jednostka Monitorowania Działań Niepożądanych

tel.: +48 504 245 682
e-mail: pharmacovigilance@vet-agro.pl
Zgłoś działanie niepożądane

Skontaktuj się z nami