Nowoczesne laboratoria

Laboratorium badawczo-rozwojowe

Spółka posiada własny, niezależny Dział Badań i Rozwoju, który opracowuje prototypy nowych produktów oraz metody ich analiz ilościowych i jakościowych. Metody te są następnie transferowane do Laboratorium Kontroli Jakości.

Metody analityczne opracowywane i walidowane w Dziale Badań i Rozwoju:

 • Testy i identyfikacja API, zanieczyszczeń API, przeciwutleniaczy, konserwantów w preparacie
 • Rozkład wielkości cząstek
 • Badanie gęstości i lepkości cząstek
 • Wybór metody sterylizacji (para, suche ciepło, sterylizacja promieniowaniem jonizującym, sterylna filtracja lub przetwarzanie aseptyczne)
 • Wybór odpowiedniego opakowania bezpośredniego – wstępne badania stabilności
 • Testy fotostabilności

Dział Badań i Rozwoju odpowiada za znalezienie aktywnych składników farmaceutycznych o odpowiedniej jakości oraz opakowań bezpośrednich wraz z przygotowaniem części jakościowej dossier rejestracyjnego.

Szeroki zakres badań

W głównym panelu usług Kontroli Jakości Vet-Agro znajdują się badania:

 • profilu zanieczyszczeń substancji aktywnej,
 • zawartości substancji aktywnej,
 • pozostałości rozpuszczalników w substancji aktywnej,
 • wielkości cząstek substancji sypkich i zawiesin,
 • czystości mikrobiologicznej i jałowości,
 • zawartości endotoksyn bakteryjnych.

Laboratoria Vet-Agro zapewniają wysoką jakość wykonywanych usług oraz terminowość badań. Przeprowadzane badania oparte na zwalidowanych metodach są zgodne z wytycznymi ICH i GMP.

Wysokiej jakości sprzęt

Laboratoria fizykochemiczne i mikrobiologiczne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt do analiz  instrumentalnych i klasycznych t.j.:

 • chromatografy cieczowe firm Waters (Acquity HClass i Arc HPLC) oraz Agilent (Infinity II) z detektorami PDA, ELSD i elektrochemicznym,
 • chromatograf gazowy GC z headspace firmy Agilent,
 • zestawy do miareczkowania potencjometrycznego Titrino oraz Titrando firmy Metrohm,
 • zestaw do wolumetrycznego oznaczania wody metodą Karla-Fischera firmy Metrohm,
 • spektrofotometry UV-Vis Helios γ oraz Helios Ω firmy Thermo Scientific,
 • spektrofotometr FTIR IR-Affinity-1 firmy Shimadzu,
 • spektrometr Ramana Progeny firmy Rigaku,
 • analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer 3000 firmy Malvern,
 • analizator TOC Anatel PAT 700 firmy Beckman Coulter
 • mikroskopy projekcyjne z kamerą oraz aparatem fotograficznym z oprogramowaniem do obróbki danych,
 • czytnik probówkowy Pyros Kinetix Flex firmy Associates of Cape Cod.