Nasza fabryka

Nowoczesny zakład produkcyjny

Obszar wytwarzania podzielony jest na 5 dedykowanych linii technologicznych, w pełni odizolowanych oraz funkcjonalnie niezależnych i zasilanych przez odrębne centrale klimatyzacyjne.

 

8000 m2

powierzchni produkcyjnej

5

linii produkcyjnych

10

mieszalników procesowych

12

odrębnych i dedykowanych systemów klimatyzacyjnych

Proces produkcyjny

Cały proces produkcyjny jest kontrolowany przez BMS Building Management System. Operatorzy mają możliwość stałego monitorowania wszystkich parametrów na dwóch systemach. Zarządzanie i kontrola produkcji może odbywać się zarówno w fabryce jak i zdalnie.

Każda linia produkcyjna wyposażona jest w odrębną myjnię, naważalnię, dwa pomieszczenia do formulacji z dwoma mieszalnikami oraz niezależnymi rurociągami produktowymi, a także odrębne pomieszczenia rozlewu i pomieszczenia do pakowania. Wszystkie linie są zasilane przez odrębną centralę klimatyzacyjną.

Pomieszczenia o najwyższych klasach czystości („A/B”) wyposażone są w laserowe liczniki cząstek, pracujące w trybie on-line, których zadaniem jest ciągłe monitorowanie jakości powietrza. Stacja operatorska zapewnia ciągły monitoring parametrów fizykochemicznych klimatu oraz wszystkich mediów technologicznych dostarczanych do pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych.

Linie technologiczne

KOMUNIKACJA – SUROWCE KOMUNIKACJA – WYRÓB GOTOWY MAGAZYNY POMIESZCZENIA POBIERANIA KLASA A LINIA 5 LEKI PŁYNY KLASA D LINIA 4 PREPARATY PIELĘGNACYJNE LINIA 3 LEKI PŁYNY MAŚCI KLASA D LINIA 2 LEKI ROZTWORY INJ. KLASA A LINIA 1 LEKI ANTYBIOTYKI KLASA A LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE SZATNIE PRZYGOTOWANIE WODY, PW, WFI POWIETRZA LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE POMIESZCZENIA BIUROWE, STABILNOŚCI SOCJALNE POMIESZCZENIA EX
  1. Pierwsza linia technologiczna (LT-I) dedykowana do aseptycznego wytwarzania sterylnych zawiesin antybiotykowych, z zastosowaniem penicylin (beta-laktamów) o potencjalnym działaniu uczulającym. Są tu wytwarzane formy dowymieniowe, domaciczne oraz w butelkach, wymagające ochrony przed wilgocią lub tlenem atmosferycznym. Ochronę strefy wytwarzania przed kontaminacją mikrobiologiczną zapewnia zautomatyzowany transport przenośnikowy do strefy pakowania.
  2. Druga linia technologiczna (LT-2) dedykowana do wytwarzania sterylnych roztworów iniekcyjnych, których sterylność jest uzyskiwana na drodze filtracji jałowiącej lub sterylizacji finalnej w autoklawie wodnym.
  3. Trzecia linia technologiczna (LT-3) dedykowana do wytwarzania niejałowych płynnych oraz półpłynnych form leków przeznaczonych do podawania doustnego i miejscowego.
  4. Czwarta linia technologiczna (LT-4) dedykowana do wytwarzania niebędących lekami płynnych i półpłynnych preparatów weterynaryjnych przeznaczonych do podawania na skórę oraz mieszanek paszowych.
  5. Piąta linia technologiczna (LT-5) przystosowana do produkcji produktów weterynaryjnych w formie roztworów przeznaczonych do podawania na skórę, których wytwarzanie wymaga warunków beziskrowych (Ex). Na tej linii mogą być wywarzane leki w opakowaniach typu: tubki, blistry do form płynnych oraz butelki.