XVI Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna

27.05.22

W dniach 27-28.05.2022 możecie spotkać nas na XVI Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej pt. „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła” w Puławach.
Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych danych dotyczących nowych form profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła. Będzie to również okazja do szerokorozumianej
integracji środowisk zajmujących się tematyką bujatryczną.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i odwiedzenia naszego stoiska.