CHITOPAN®

Płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry u zwierząt

Skład:
Kwas mlekowy 0,6 g/100 g, Diglukonian chlorheksydyny 0,2 g/100 g

Gatunek:

Opakowanie:
75 ml, 250 ml

Przeznaczenie i działanie:
Dezynfekcja i pielęgnacja skóry zwierząt.

Stosowanie:
Preparat nanosić na powierzchnię skóry 2-3 razy dziennie.

Informacje dodatkowe:

  • zawiera CHITOZAN – pomaga w gojeniu ran, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwbólowo
  • preparat jest mukoadhezyjny – bardzo dobrze pokrywa i wnika w rany na powierzchni skóry i błon śluzowych
  • może być stosowany także do powstrzymywania krwawienia ran
  • tworzy mikrofilm na powierzchni rany

Pierwsza pomoc:
Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. W przypadku kontaktu z oczami Obficie przemyć oczy wodą. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Zasięgnąć porady medycznej.

Postępowanie z odpadami: Nie odprowadzać odpadów do ścieków. Odpady umieszczać w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu, szczelnych pojemnikach. Przekazać firmie utylizującej.

Przechowywanie i transport: Przechowywać w temperaturze od + 5odo +25oC. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2664/05


Producent: VET-AGRO P.W.  Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin

Dokumenty do pobrania