FERRAN® 100

Roztwór do wstrzykiwań dla świń.

Substancja czynna: Kompleks dekstranu żelaza (III) 100 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml, 250 ml

Wskazania
  • Profilaktyka anemii prosiąt będąca następstwem fizjologicznego niedoboru żelaza,
  • leczenie anemii wtórnych powstałych w następstwie inwazji endo- i ektopasożytów,
  • stosowany jako środek wspomagający leczenie przy chorobach przemiany materii, zakażeniach, zaburzeniach apetytu, obniżeniu przyrostów masy ciała i charłactwie.

Domięśniowo lub podskórnie:

  • profilaktycznie (w pierwszym tygodniu życia): 2 ml
  • leczniczo (w zależności od masy ciała): 2–5 ml

Tkanki jadalne – 0 dni

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Brak.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na kompleks dekstranu i żelaza (III) powinny produkt leczniczy weterynaryjny stosować z zachowaniem ostrożności.

W pojedynczych przypadkach po podaniu produktu obserwować można reakcje nadwrażliwości na żelazo objawiające się zaburzeniami krążenia z mogącą wystąpić zapaścią. Podatne na tego typu reakcje są prosięta od loch żywionych dietą bogatą w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i ubogą w selen oraz witaminę E. Przy przedawkowaniu nadmiar żelaza może powodować powstanie reakcji ze strony układu pokarmowego objawiających się biegunką lub zaparciami.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W.  Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1053/00 Data charakterystyki: 13.05.2013 r.

Dokumenty do pobrania