MUTILAN

Roztwór doustny

Substancja czynna: Tiamuliny wodorofumaran 125 mg/ml (co odpowiada 101,4 mg tiamuliny)

Gatunek:

Opakowanie:
1000 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Świnie:
 • Leczenie świńskiej dyzenterii wywołanej przez szczepy Brachyspira hyodysenteriae i powikłanej przez szczepy Fusobacterium oraz Bacteroides spp.,
 • leczenie zespołu oddechowego u świń (ang. PRDC) wywołanego przez bakterie hyopneumoniae i wirusy, takie jak wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) oraz wirus grypy u świń, wikłanego przez bakterie P. multocida oraz A. leuropneumoniae,
 • leczenie zapalenia płuc i opłucnej wywołanego przez pleuropneumoniae
Kury:
 • Leczenie i zapobieganie przewlekłym chorobom układu oddechowego (CRD) oraz zapaleniu worków powietrznych wywołanych przez gallisepticum oraz M. synoviae.
Indyk:
 • Leczenie i zapobieganie zakaźnemu zapaleniu zatok oraz zapaleniu worków powietrznych wywołanych przez gallisepticum, M. synoviae oraz M. meleagridis.
Świnie:

Dyzenteria u świń:

 • 8,8 mg wodorofumaranu tiamuliny/kg m.c./dzień przez 3 do 5 dni, co odpowiada stężeniu 60 mg/1 litr wody
 • Sugerowane dawkowanie do wody: 1 litr/2080 litrów wody*

Schorzenia układu oddechowego u świń:

 • 15-20 mg wodorofumaranu tiamuliny/kg m.c./dzień przez 5 do 10 dni, co odpowiada 120-180 mg/1 litr wody
 • Sugerowane dawkowanie do wody: 1 litr/670-960 litrów wody*

Pleuropneumonia świń:

 • 20 mg wodorofumaranu tiamuliny/kg m.c./dzień przez 5 dni, co odpowiada stężeniu 180 mg/1 litr wody
 • Sugerowane dawkowanie do wody: 1 litr/960 litrów wody*

 

Kury:
 • 25-30 mg wodorofumaranu tiamuliny/kg m.c./dzień przez 3 do 5 dni, co odpowiada stężeniu 200-250 mg/1 litr
 • Sugerowane dawkowanie do wody: 1 litr/500-1000 litrów wody*
Indyk:

Profilaktyka zakaźnego zapalenia zatok oraz zapalenia worków powietrznych:

 • Młode indyki (rzeźne): 250 mg/1 litr przez 3 dni w pierwszym tygodniu życia, a następnie przez 1-3 dni co 4-6 tygodni, stosownie do poziomu ryzyka
 • Indyki hodowlane: 250 mg/1 litr przez 3-5 dni, co 4 tygodnie, stosownie do poziomu ryzyka

Leczenie zakaźnego zapalenia zatok oraz zapalenia worków powietrznych:

 • 250 mg/1 litr w wodzie do picia przez 3-5 kolejnych dni

Sugerowane dawkowanie do wody: 1 litr/500 litrów wody*

* Sugerowane dawkowanie do wody. Do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Świnie:
 • Tkanki jadalne – 4 dni
Kury:
 • Tkanki jadalne – 4 dni
 • Jaja – 0 dni
Indyki:
 • Tkanki jadalne – 4 dni

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt ze zmianami chorobowymi przewodu pokarmowego, ze skazą krwotoczną, dyskrazją krwi, zaburzeniami czynności wątroby, serca lub nerek. Nie stosować u źrebiąt w pierwszym miesiącu życia. Nie stosować innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) równocześnie ani w ciągu 24 godzin od podania jakiegokolwiek z nich.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie zaleca się stosowania ketoprofenu u źrebiąt w wieku poniżej 1 miesiąca. Stosowanie u zwierząt w wieku poniżej 6 tygodnia życia lub u zwierząt w podeszłym wieku może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Jeśli nie można uniknąć takiego stosowania, zwierzęta mogą wymagać zmniejszenia dawki i zachowania szczególnej ostrożności. Unikać podania dotętniczego. Nie przekraczać zalecanej dawki ani okresu leczenia. Zachować ostrożność w przypadku stosowania u zwierząt odwodnionych i z niskim ciśnieniem krwi. W przypadku kolki, dawkę uzupełniającą można podać wyłącznie po ponownym, dokładnym badaniu klinicznym. Przez cały okres leczenia zwierzę musi mieć dostęp do wody do picia w dostatecznej ilości.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Zachować ostrożność podczas stosowania produktu, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na ketoprofen lub alkohol benzylowy powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Unikać zanieczyszczenia skóry lub oczu. W razie zanieczyszczenia, dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się o pomoc lekarską. Umyć ręce po podaniu produktu.

Wielokrotne wstrzyknięcia domięśniowe mogą powodować przejściowe podrażnienie. W związku z mechanizmem działania ketoprofenu, który obejmuje hamowanie syntezy prostagladyn, może wystąpić podrażnienie lub owrzodzenie żołądka i jelit. Wielokrotne podanie u świń może powodować odwracalny brak apetytu. Reakcje uczuleniowe mogą pojawić się bardzo rzadko.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1997/10 Data charakterystyki: 16.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania