NEMAST® DC

Zawiesina dowymieniowa dla bydła

Substancja czynna: Erytromycyny stearynian: 500 000 j.m./5 g
Neomycyny siarczan: 150 000 j.m./5 g

Gatunek:

Opakowanie:
Tubostrzykawka dowymieniowa zawierająca 5 g produktu

Wskazania
  • Leczenie i zapobieganie zapaleniom gruczołu mlekowego w okresie zasuszania wywołanym infekcją: Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus parauberis, Streptococcus uberis, Staphylococcus, Arcanobacter pyogenes, Corynebacterium pyogenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Salmonella spp., Neisseria spp., Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Listeria spp., Mycoplasma spp.
  • Przed podaniem produktu leczniczego weterynaryjnego dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę strzyku, ze szczególnym uwzględnieniem ujścia kanału strzykowego.

Zawartość jednej tubostrzykawki wprowadzić przez kanał strzykowy do każdej ćwiartki wymienia po ostatnim zdojeniu przed planowanym zasuszeniem, nie później niż 42 dni przed terminem porodu.

Tkanki jadalne – 42 dni

Mleko – 5 dni od wycielenia, w przypadku podania produktu na 42 lub więcej dni przed porodem; 6 dni od wycielenia, jeżeli poród nastąpił przed upływem 42 dni od podania produktu

Nie stosować w leczeniu stanów zapalnych gruczołu mlekowego w okresie laktacji. Nie stosować w profilaktyce mastitis w przypadku stwierdzenia oporności bakterii na antybiotyki zawarte w preparacie. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki badań lekowrażliwości bakterii izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne dane epidemiologiczne, z uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Podczas stosowania produktu należy zachować ostrożność w celu uniknięcia narażenia. Osoby o znanej nadwrażliwości na substancje czynne powinny unikać kontaktu z produktem.

W przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1194/01 Data charakterystyki: 03.06.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania