OXYTOCINUM

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, świń, owiec, kóz, psów i kotów

Substancja czynna: Oksytocyna 10 j.m./ml

Gatunek:

Opakowanie:
50 ml, 100 ml

Wskazania
  • Pobudzanie i wzmacnianie skurczów macicy w czasie porodu,
  • przyspieszanie inwolucji macicy po porodzie,
  • zatrzymanie łożyska i płodu w macicy,
  • poporodowe zapalenie macicy,
  • przy mastitis w celu opróżnienia wymienia z wydzieliny zapalnej,
  • przy wypadnięciu macicy (przez nastrzykiwanie bezpośrednio ściany wypadniętej macicy),
  • w bezmleczności poporodowej (szczególnie u świń),
  • leczenie wspomagające w terapii zespołu bezmleczności poporodowej PDS.
Krowy i klacze:

10–60 j.m. domięśniowo i podskórnie

Owce i kozy:

10–20 j.m. domięśniowo i podskórnie

Świnie:

10–30 j.m. (w zależności od masy ciała) domięśniowo i podskórnie

Suki:

2–15 j.m. (w zależności od masy ciała) domięśniowo i podskórnie

Kotki:

1–5 j.m. domięśniowo i podskórnie

Dawki dożylne powinny być o 50% niższe.

W razie potrzeby podanie leku można powtórzyć nie wcześniej niż po 20 minutach.

U klaczy, szczególnie przy zatrzymaniu łożyska, oksytocynę zaleca się podawać we wlewie kroplowym.

Bydło, konie, świnie, owce, kozy:
  • 0 dni

Nie stosować przy porodzie, gdy szyjka macicy jest zamknięta lub niedostatecznie rozwarta.

Nie stosować w przypadkach przeszkód porodowych.

Fizjologiczne poziomy adrenaliny znacząco ograniczają wpływ oksytocyny na mięśniówkę macicy i gruczoł mlekowy. Z tego względu w celu uzyskania pełnej skuteczności należy unikać niepokojenia leczonych zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Przed podaniem oksytocyny upewnić się czy nie występują anatomiczne i fizjologiczne przeszkody porodu tj. zbyt duży płód (względnie lub bezwzględnie), nieprawidłowe ułożenie, położenie i postawa płodu, skręt macicy. Przy podaniu dożylnym kontrolować czynność skurczową macicy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu. W razie przypadkowej samoiniekcji należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi opakowanie lub ulotkę. Kobiety karmiące i w zaawansowanej ciąży powinny unikać kontaktu z produktem.

Efekt działania wysokich dawek oksytocyny zależy od stanu funkcjonalnego macicy oraz ułożenia płodu. Nadmierne skurcze macicy lub skurcze tężcowe mięśniówki macicy wywołane oksytocyną mogą prowadzić do zbytniej intensyfikacji akcji porodowej, pęknięcia macicy, niedotlenienia i śmierci płodu.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1173/01 Data charakterystyki: 12.04.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania