TOLTRA-K

Roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

Substancja czynna: Toltrazuryl 25 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
1000 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania

Do leczenia kokcydiozy wywołanej przez:

  • Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix i tenella – u kur (młode kury rzeźne i stada zarodowe),
  • Eimeria adenoides, E. meleagrimitis – u indyków.

Podanie w wodzie do picia:

  • 28 ml produktu/100 kg m.c. na dobę przez 2 kolejne dni

Leczenie zaleca się przeprowadzać w sposób ciągły przez 24 godziny lub też alternatywnie czas trwania leczenia może wynosić 8 godzin dziennie.

Sugerowane dawkowanie do wody: 1 l/333 litrów wody*

* Sugerowane dawkowanie do wody. Do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Kury:
  • Tkanki jadalne – 18 dni
Indyki:
  • Tkanki jadalne – 16 dzień

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Przestrzeganie zasad higieny może ograniczyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się jednoczesne poprawienie warunków higienicznych w danym obiekcie, szczególnie w odniesieniu do czystości i ograniczenia wilgotności. Zaleca się, by wszystkie osobniki w zagrodzie były poddane leczeniu. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy zastosować leczenie, zanim objawy kliniczne choroby pojawią się w całej grupie zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Ten produkt leczniczy weterynaryjny jest roztworem silnie zasadowym i nie powinien być podawany bez rozcieńczenia. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów przeciwpasożytniczych, częste i długotrawałe stosowanie leków przeciwpierwotniaczych z tej samej klasy i zbyt małe dawkowanie z powodu niedoszacowania masy ciała może doprowadzić do rozwoju oporności.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Ten produkt jest roztworem zasadowym – należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Podczas stosowania tego produktu należy używać osobistej odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego, na które składają się rękawice i okulary ochronne. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przepłukać te miejsca wodą. W przypadku podrażnienia oczu i skóry po ekspozycji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl lub dowolną substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z tym produktem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem. Nie połykać. W przypadku przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nieznane.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorios Karizoo S.A.
Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona, Hiszpania
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2379/14 Data charakterystyki: 20.11.2018 r.