TRIPOFLOX

Aerozol na skórę roztwór dla psów

Substancja czynna: Marbofloksacyna 1,025 mg, Ketokonazol 2,041 mg, Prednizolon 0,926 mg

Gatunek:

Opakowanie:
30 ml

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania

Leczenie ostrego zapalenia skóry w przypadku zakażenia mieszanego wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus pseudointermedius wrażliwe na marbofloksacynę i Malassezia pachydermatis wrażliwe na ketokonazol.

Produkt powinien być stosowany w oparciu o badania lekowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt.

Podanie na skórę

Przed użyciem wstrząsnąć. W miejscu aplikacji produktu usunąć nadmiar sierści oraz oczyścić ranę z wysięku oraz pozostałości martwych tkanek. Rozpylić preparat dwukrotnie naciskając przycisk dozownika na leczoną powierzchnię odpowiadającą kwadratowi o wielkości 5 cm x 5 cm, przy rozpyleniu z odległości ok. 10 cm lub 10 x 10 cm przy rozpyleniu z odległości 30 cm.

Stosować dwa razy dziennie przez okres od 7 do 14 dni w zależności do stanu klinicznego i mikrobiologicznego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Leczonym psom powinien zostać założony kołnierz, aby zapobiec lizaniu się. Należy odseparować od siebie leczone zwierzęta, aby zapobiec wzajemnemu lizaniu się. Bakteryjne i grzybicze zapalenie skóry ma często charakter wtórny, dlatego należy postawić odpowiednią diagnozę w celu określenia pierwotnych czynników. Należy unikać niepotrzebnego stosowania substancji farmakologicznie czynnych w odniesieniu do dowolnej substancji farmakologicznie czynnej. Leczenie jest wskazane tylko w przypadku wykazania występowania zakażenia mieszanego wywołanego przez Pseudomonas aerugino lub Staphylococcus pseudintermedius i Malassezia pachydermatis. Jeżeli stosowanie jednej z substancji farmakologicznie czynnych nie jest już wskazane ze względu na różne cechy zakażeń bakteryjnych.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na dowolną substancję czynną należy przerwać leczenie i wdrożyć odpowiednią terapię. Stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego powinno opierać się na identyfikacji organizmów zakaźnych i badaniu wrażliwości oraz uwzględniać oficjalną i lokalną politykę antybakteryjną. Długotrwałe podawanie antybiotyków należących do tej samej grupy może przyczynić się do powstania oporności u populacji bakterii. Fluorochinolony należy stosować do leczenia stanów klinicznych, które słabo zareagowały lub oczekuje się, że słabo zareagują na antybiotyki innych klas. Należy jednak przeprowadzić diagnostykę mikrobiologiczną i badanie wrażliwości. Długotrwałe i intensywne stosowanie miejscowe glikokortykosteroidów może wywołać reakcje miejscowe i ogólnoustrojowe, w tym osłabienie funkcji nadnerczy, ścieńczenie naskórka i wydłużenie czasu leczenia. Należy unikać natryskiwania otwartych zmian i ran. W czasie stosowania produktu nie należy kąpać zwierząt ani używać szamponu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Roztwór łatwopalny. Nie rozpylać na nieosłonięty płomień lub inny żarzący się materiał. Nie palić, nie pić ani nie jeść podczas pracy z produktem. Nie wdychać rozpylonej mgły. Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niektóre składniki produktu mogą wywołać reakcje nadwrażliwości oraz powodować podrażnienia skóry i/lub oczu. Osoby o znanej nadwrażliwości na fluorochinolony, ketokonazol, prednizolon lub dowolną substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku nieumyślnego kontaktu należy natychmiast przemyć skórę lub oczy dużą ilością wody. Po zastosowaniu umyć ręce. W przypadku pojawienia się objawów rumienia, wykwitu lub uporczywego podrażnienia oczu po ekspozycji należy zwrócić się o pomoc lekarską. Obrzęk twarzy, warg i oczu lub trudności w oddychaniu to poważniejsze objawy, które wymagają pilnej pomocy lekarskiej. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Leczonych zwierząt nie należy dotykać ani pozwalać dzieciom na zabawę z nimi do czasu wyschnięcia futra. Leczone zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.

Po zastosowaniu zaobserwowano łagodne zmiany rumieniowe.

Występowanie działań niepożądanych jest bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

Podmiot odpowiedzialny: Organit Kft., Homoksor 7., Székesfehérvár, H-8000, Węgry
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2879/19 Data charakterystyki: 11.01.2021 r.