VETAHEPAR®

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec, koni, świń i psów

Substancja czynna: Menbuton 100 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml

Wskazania
Bydło, owce:
 • Niestrawności pierwotne pojawiające się w następstwie błędów żywieniowych np. przy skarmianiu nadmiarem łatwostrawnych węglowodanów (kwasica żwacza), czy też zanieczyszczoną lub zepsutą paszą oraz w skutek nagłej zmiany diety,
 • niestrawności wtórne towarzyszące chorobom układu pokarmowego oraz zabiegom w obrębie jamy brzusznej,
 • przy zaburzeniach procesów trawienia związanych z ketozą, hipomagnezemią i stłuszczeniem wątroby,
 • stany chorobowe (zatrucia), toksemia (u owiec także poporodowa) przebiegające z upośledzeniem funkcji wątroby,
 • niewydolność wątroby i trzustki.
Konie:
 • Morzyska (kolki) przebiegające z atonią przewodu pokarmowego i obstrukcjami (wzdęcia jelit, brak pasażu treści w jelicie ślepym i pokładach okrężnicy dużej, zaleganie kału),
 • przeładowanie przewodu pokarmowego i upośledzenie procesów trawiennych po przekarmieniu oraz dużych wysiękach,
 • zaburzenia i upośledzenie funkcji wątroby:
  • toksemia,
  • stany rekonwalescencji po ciężkich schorzeniach kolkowych (ostre stany zapalne, niedrożności kałowe jelit cienkich),
  • po ostrych chorobach zakaźnych i zabiegach chirurgicznych,
  • przy nieżytach przewodu pokarmowego oraz niewydolności wątroby i trzustki.
Świnie:
 • Zaburzenia trawienia różnego tła ze znacznym ograniczeniem apetytu,
 • zaparcia w następstwie atonii przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia procesów wydzielniczych wątroby i trzustki.
Psy:
 • Zaburzenia trawienia różnego tła ze znacznym ograniczeniem apetytu,
 • zaparcia w następstwie atonii przewodu pokarmowego,
 • zaburzenia procesów wydzielniczych wątroby i trzustki.
Bydło, owce:

Bydło: 20–50 ml domięśniowo lub dożylnie

Cielęta: 5–15 ml domięśniowo lub dożylnie

Owce: 5–6 ml domięśniowo lub dożylnie

Nie podawać produktu w ilości większej niż 20 ml bydłu, 10 ml cielętom oraz 5 ml owcom.

Konie:

20–30 ml w powolnym wlewie dożylnym (nie krócej niż 1 minutę

Świnie:

Świnie: 10–20 ml domięśniowo

Prosięta: 1–2 ml domięśniowo

U świń nie podawać produktu w jedno miejsce w ilości większej niż 10 ml.

Psy:

0,1 ml/kg m.c. domięśniowo lub dożylnie

Bydło, konie, świnie, owce:
 • Tkanki jadalne – 0 dni
 • Mleko – 0 dni

Ostre zapalenie trzustki, ciężkie zapalenie wątroby, niedrożności dróg żółciowych (żółtaczka mechaniczna), niedrożności mechaniczne jelit (wgłobienia, omotania), niewydolność serca.

Nie stosować u kotów.

Nie stosować u zwierząt z gorączką.

Brak.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Domięśniowo produkt podawać w głębokiej iniekcji. Nie podawać produktu w jedno miejsce w ilości większej niż 20 ml bydłu, 10 ml świniom i cielętom oraz 5 ml owcom. U koni jedynym sposobem podania leku jest powolny wlew dożylny. Zwierzęta po podaniu produktu nie powinny być wystawiane na działanie światła słonecznego przez minimum 8 godzin. W przypadku stosowania równocześnie z preparatami przeciwmotyliczymi może dojść do wystąpienia objawów kolki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Po przypadkowej sa­moiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informa­cyjną lub opakowanie.

Reakcje typu przemijające pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego, ślinotok, zwiększona potliwość, łzawienie, wzmożone oddawanie moczu i/lub ciemne zabarwienie kału występują w przypadku dożylnej drogi podania produktu. Lek może powodować wystąpienie w miejscu iniekcji domięśniowej krótkotrwałej samoistnie ustępującej bolesności.

Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1371/03 Data charakterystyki: 16.09.2013 r.

 

Dokumenty do pobrania