Producent leków weterynaryjnych

tel.: +48 81 445 23 00
|
e-mail:
Po ludzku do zwierząt

Produkty

Znajdujesz się tutaj: Strona główna / Produkty / InPar®

InPar®

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 

Jedna tabletka zawiera

Substancje czynne:

Prazykwantel                    50 mg

Embonian pyrantelu        144 mg

Fenbendazol                     200 mg

 

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie u psów mieszanych inwazji dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków:

Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (postacie dorosłe i niedojrzałe)
Tęgoryjce: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dorosłe)
Włosogłówki: Trichuris vulpis (dorosłe)
Tasiemce: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (postacie dorosłe i niedojrzałe).

 

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi pochodne piperazyny i / lub organiczny ester fosforanowy.

 

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Rzadko może wystąpić brak apetytu, biegunka, wymioty, posmutnienie lub przejściowy wzrost poziomu AST (aminotransferazy asparaginianowej).

 

Dawkowanie i droga(i) podawania

Dawkowanie:

Wyłącznie podanie doustne.

Zalecana dawka wynosi:1 tabletka/10 kg masy ciała (co odpowiada 5 mg/kg prazykwantelu,
14,4 mg/kg embonianu pyrantelu i 20 mg/kg fenbendazolu).

Podczas rutynowego leczenia pojedyncza dawka jest wystarczająca.

W przypadku rozpoznanej inwazji, leczenie należy powtórzyć po 14 dniach. Celem zapewnienia
podania właściwej dawki, masa ciała powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe.

 

Masa ciała psa (kg)

Ilość tabletek (szt.)

Szczenięta i małe psy

 

2-5

1/2

>5-10

1

Psy średniej wielkości

 

>10-20

2

>20-30

3

Psy duże

 

>31-40

4

 

Sposób podawania:
Tabletkę można podawać bezpośrednio do jamy ustnej psa lub rozkruszać i mieszać z pokarmem. Nie ma potrzeby głodzenia zwierzęcia w trakcie leczenia. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. miesiąca życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel psa nie zdecyduje się na regularną terapię produktami przeciwrobaczymi, wówczas możliwą alternatywą mogą być badania kału co trzy miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. u suk karmiących, młodych psów (poniżej 6. miesiąca życia) lub w schroniskach, wskazana może być większa częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia odpowiedniego protokołu odrobaczania. Przy dłuższym stosowaniu produktu wskazana jest konsultacja z lekarzem weterynarii, który może zalecić zmianę produktu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oporności pasożytów.

 

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
Pyrantel powinien być stosowany ostrożnie u psów wyniszczonych. Oporność pasożytów na jakąkolwiek klasę środków przeciwpasożytniczych może się rozwinąć na skutek częstego, wielokrotnego stosowania środków danej klasy. Pchły są żywicielem pośrednim i źródłem zakażenia  jednego z powszechnie występujących tasiemców – Dypylidium caninum. Inwazja tasiemców może powrócić, jeśli równocześnie z leczeniem nie zostanie wprowadzony program kontroli żywicieli pośrednich jak również środowiska.

 

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Oporność pasożytów na grupę produktów przeciwpasożytniczych może się rozwinąć na skutek częstego, wielokrotnego stosowania produktów z danej grupy. W przypadku braku skuteczności należy zwrócić się do lekarza weterynarii, który może zlecić przeprowadzenie badań laboratoryjnych i na ich podstawie ewentualnie zalecić produkt o innym mechanizmie działania.

W przypadku potwierdzonej, pojedynczej inwazji tylko tasiemcami lub tylko nicieniami, powinno się zastosować produkt jednoskładnikowy, zawierający tylko substancję tasiemcobójczą lub
nicieniobójczą. Pchły są żywicielem pośrednim i źródłem zakażenia jednego z powszechnie występujących tasiemców – Dipylidium caninum. Inwazja tasiemców może powrócić, jeśli równocześnie z leczeniem nie zostanie wprowadzony program kontroli żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy, jak również środowiska.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W celu zmniejszenia ryzyka reinwazji wszystkie zwierzęta utrzymywane razem powinny być poddawane leczeniu w jednym czasie. Zaleca się utylizację wydalanych odchodów, pasożytów, ich segmentów i jaj oraz częste czyszczenie i dezynfekcję środowiska zwierząt. Pyrantel powinien być stosowany ostrożnie u psów wyniszczonych. Leczenie psów osłabionych, wyniszczonych lub silnie zarobaczonych (w których kale widoczne są pasożyty lub człony tasiemców) powinno być prowadzone przez lekarza weterynarii po dokonaniu oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. W takim przypadku lekarz może zlecić badania kontrolne kału i na tej podstawie zalecić ponowne leczenie produktem o odpowiednimspektrum działania (np. w przypadku inwazji Ancylostoma caninum lub Toxocara canis produktem nicieniobójczym). Leczenie zwierząt poniżej 6. tygodnia życia może nie być konieczne.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na prazykwantel, embonian pyrantelu lub fenbendazol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Po podaniu tabletek należy umyć ręce. W trakcie leczenia zwierząt należy zachować szczególną ostrożność – dzieci nie powinny bawić się z leczonymi zwierzętami, psom nie wolno spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi przez kilka dni po podaniu leku.

 

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u psów we wczesnej ciąży nie zostało określone. Nie należy stosować u suk w czasie pierwszych czterech tygodni ciąży. Po tym czasie i w trakcie laktacji do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. U psów przeznaczonych do rozrodu stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nie stosować jednocześnie ze związkami piperazyny, ponieważ pyrantel i piperazyna mogą dawać efekt antagonistyczny w zakresie działania przeciwpasożytniczego. Podobnie, nie stosować razem z organicznymi estrami fosforanowymi i dietylkarbamazyną. Ze względu na podobny mechanizm działania i charakterystykę toksykologiczną nie stosować produktu jednocześnie z morantelem i kombinacjami morantelu. 

 

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu nawet po trzykrotnym zastosowaniu 3-5 krotnej zalecanej dawki.

 

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Nie dotyczy.

 

INNE INFORMACJE

Wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

Produkt może być sprzedawany tylko przez autoryzowanych dystrybutorów.

 

Opakowanie
Blister (PVC/Alu) zawierający tabletki: 1 x 2, 3 x 2, 1 x 10, 2 x 10, 10 x 10, 20 x 10 tabletek.

200 tabletek w polietylenowym pojemniku.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2467/15

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin

tel. 81 4452300, fax 81 4452320

e-mail: vet-agro@vet-agro.pl


 

 

Zastosowanie:
Psy
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij