Leczenie chorób układu oddechowego

21.07.23

Poznaj nowy lek od Vet-Agro do leczenia chorób układu oddechowego dla bydła, owiec i świń.

   Wysoka skuteczność*           Szybkie działanie**           Wygodne stosowanie***

Więcej informacji

 

* wobec najczęstszych patogenów bakteryjnych związanych z chorobami układu oddechowego bydła: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni oraz trzody chlewnej: Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida
** u bydła po podaniu domięśniowym zalecanej dawki maksymalne średnie stężenie leku w surowicy jest osiągane już po 3,3 h od momentu podania
*** u bydła wystarczy jednorazowe podanie podskórne lub 2-krotne domięśniowe w odstępie 48 h