MARBOTIS®

Krople do uszu, zawiesina dla psów

Substancja czynna: Marbofloksacyna 3,0 mg Klotrymazol 10,0 mg Deksametazonu octan 1,0 mg (co odpowiada 0,9 mg deksametazonu)

Gatunek:

Opakowanie: 15 ml, 25 ml

Wskazania

Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego – odpowiednio wywołanego przez bakterie wrażliwe na marbofloksacynę oraz grzyby (Malassezia pachydermatis wrażliwe na klotrymazol).

Podanie do ucha.
Przed zastosowaniem należy dobrze potrząsnąć i delikatnie ścisnąć w celu napełnienia kroplomierza weterynaryjnym produktem leczniczym.
Podawać 10 kropli raz dziennie do ucha przez 7 do 14 dni.
Po 7 dniach leczenia lekarz weterynarii powinien ocenić konieczność wydłużenia leczenia o kolejny tydzień.
Jedna kropla produktu zawiera 71 μg marbofloksacyny, 237 μg klotrymazolu i 23,7 μg deksametazonu octanu.
Po podaniu można krótko i delikatnie masować podstawę ucha, aby ułatwić penetrację produktu do
dolnych części przewodu słuchowego.
Przed zastosowaniem zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony.

Nie dotyczy

Nie podawać psom z perforacją błony bębenkowej.
Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne, lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie podawać sukom w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie produktu powinno opierać się na identyfikacji i badaniu wrażliwości docelowych patogenów. Jeżeli nie jest to możliwe, terapia powinna opierać się na danych epidemiologicznych i wiedzy na temat wrażliwości bakterii docelowych na poziomie gospodarstwa lub na poziomie lokalnym/regionalnym. Stosowanie produktu powinno być zgodne z oficjalnymi, krajowymi
i regionalnymi wytycznymi dotyczącymi leków przeciwdrobnoustrojowych.
Antybiotyk stwarzający niższe ryzyko selekcji oporności na produkty przeciwdrobnoustrojowe (niższa kategoria AMEG) powinien być stosowany w leczeniu pierwszego rzutu, gdy badanie wrażliwości sugeruje prawdopodobną skuteczność tego podejścia.
Przed podaniem weterynaryjnego produktu leczniczego należy zbadać integralność błony bębenkowej.
Zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony przed podaniem weterynaryjnego produktu leczniczego.
Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych z grupy chinolonów może mieć związek z uszkodzeniem chrząstki stawów podporowych i innymi formami artropatii u niedojrzałych zwierząt różnych gatunków. Nie zaleca się stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego u młodych zwierząt.

Osoby o znanej nadwrażliwości na marbofloksacynę, deksametazon lub klotrymazol powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
Weterynaryjny produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry i oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Po przypadkowym kontakcie, należy przemyć narażone miejsce dokładnie wodą.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.
Po przypadkowym połknięciu, lub gdy objawy podrażnienia oka lub/i skóry będą się utrzymywać należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe
znajdują się w ulotce informacyjnej.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o. o Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3305/24 Data charakterystyki: 17.04.2024 r.