PYRALGIVET®

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów

Substancja czynna: Metamizol sodowy 500 mg/ml

Gatunek:

Opakowanie:
100 ml, 250 ml

Wskazania
  • Objawowa terapia stanów bólowych, w tym kolek pochodzenia nerkowego, jelitowego i wątrobowego, bólów pooperacyjnych oraz nowotworowych,
  • leczenie schorzeń przebiegających z gorączką (m.in. zespół MMA u macior, kliniczne mastitis, grypa u świń),
  • środek wspomagający w stanach zapalnych układu mięśniowo – szkieletowego (ścięgien, pochewek ścięgnowych, mięśni i stawów).

Produkt należy podawać powoli, 1-2 razy dziennie w dawkach:

Psy:

1–5 ml domięśniowo lub dożylnie

Konie, bydło:

10–50 ml domięśniowo lub dożylnie

Źrebięta, cielęta: 3–10 ml domięśniowo lub dożylnie

Świnie:

3–15 ml domięśniowo lub dożylnie

W razie potrzeby dopuszczalne jest stosowanie co 8 godzin.

Tkanki jadalne – 12 dni

Mleko (krowie) – 4 dni

Nie podawać podskórnie. Nie stosować łącznie z innymi pirazolonami oraz z chloropromazyną. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami układu krwiotwórczego oraz w przypadku nadwrażliwości na pirazolony.

Preparat powinien być podawany w powolnych iniekcjach. Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik preparatu.

Po przypadkowej samoiniekcji, połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej nadwrażliwości na metamizol sodowy powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Bardzo rzadko może dojść do odczynów w miejscu iniekcji. Przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić agranulocytoza i niedokrwistość aplastyczna. Podczas szybkiej iniekcji dożylnej może dojść do wstrząsu. Po podaniu metamizolu sodowego u ludzi najczęściej obserwowane reakcje uboczne to: skórne odczyny alergiczne, uczulenia krzyżowe z aspiryną oraz odwracalna, lecz potencjalnie śmiertelna agranulocytoza.

Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W. Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1636/06 Data charakterystyki: 22.03.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania