VETAFLUNIX®

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów

Substancja czynna: Fluniksyna 50 mg/ml (w postaci fluniksyny z megluminą 83 mg)

Gatunek:

Opakowanie:
50 ml, 100 ml, 250 ml

Wskazania
Konie:
 • Terapia wspomagająca w leczeniu: stanów zapalnych i bólowych przy schorzeniach ścięgien, mięśni i stawów, bolesnych kulawizn przebiegających z obrzękiem, w celu łagodzenia bólów morzyskowych, ostrych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, endotoksemii, wstrząsu septycznego, zapalenia okrężnicy, chorób układu oddechowego, stanów gorączkowych, biegunek u cieląt,
 • przed lub po zabiegach chirurgicznych,
 • przed lub po zabiegach okulistycznych,
 • jako terapia wspomagająca w leczeniu biegunek u źrebiąt.
Bydło:
 • Terapia wspomagająca w leczeniu: ostrych stanów zapalnych w przebiegu chorób układu oddechowego, ostrej rozedmy płuc, stanów bólowych związanych z porażeniem poporodowym u krów, ostrych stanów zapalnych gruczołu mlekowego oraz biegunki u cieląt.
Świnie:
 • Terapia wspomagająca w leczeniu: stanów zapalnych i bólowych, szczególnie przy syndromie MMA u loch, schorzeń kończyn (kulawki) oraz biegunek u prosiąt.
Psy:
 • Terapia wspomagająca w leczeniu: schorzeń kręgosłupa, zapalenia stawów, udaru cieplnego, biegunki, wstrząsu septycznego, zapalenia gałki ocznej, infekcji parwowirusowych, bolesnych stanów spastycznych jelit oraz stanów gorączkowych.
 • przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • przed lub po zabiegach okulistycznych,
 • jako terapia wspomagająca w leczeniu infekcji parwowirusowych, bolesnych stanów spastycznych jelit oraz stanów gorączkowych.
Konie:

1 ml/45 kg m.c.

W schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego – dożylnie lub domięśniowo jeden raz dziennie, nie dłużej niż przez 5 dni. Przy podaniu domięśniowym dawkę leku rozdzielić i podawać w dwa miejsca.

Przy bólach morzyskowych podawać dożylnie powtarzając iniekcję 1–2 krotnie przy nawrotach bólu.

Bydło:

2 ml/45 kg m.c. dożylnie

W razie potrzeby iniekcje powtarzać co 24 godziny, przez okres nie dłuższy niż 5 dni.

Świnie:

2 ml/45 kg m.c. domięśniowo

W razie potrzeby iniekcje powtarzać co 24 godziny, jednak nie dłużej niż 5 dni.

Psy:

1 ml/45 kg m.c. podskórnie

W razie potrzeby iniekcje powtarzać co 24 godziny, przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

Przy powolnym wlewie dożylnym podawać 1 mg/kg m.c., w razie potrzeby do dwóch razy dziennie, nie dłużej niż 3 dni.

Bydło:
 • Tkanki jadalne – 7 dni
 • Mleko (krowie) – 36 godzin
Konie:
 • Tkanki jadalne – 7 dni
Świnie:
 • Tkanki jadalne – 10 dni

Nie stosować u kotów. Nie podawać jednocześnie lub w czasie krótszym niż 24 godziny od podania innych produktów z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadku niewyrównanej niewydolności mięśnia sercowego. Nie stosować u zwierząt ze zdiagnozowanym silnym stanem zapalnym przewodu pokarmowego lub chorobą wrzodową. Fluniksyna figuruje na liście substancji niedozwolonych Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Nie stosować w sporcie wyczynowym u koni wyścigowych w okresie 8 dni przed gonitwą. Nie stosować łącznie z lekami o działaniu nefrotoksycznym. Nie podawać dotętniczo. Nie stosować u klaczy i loch w rui. Nie stosować u prosiąt o masie ciała poniżej 6 kg.

Przyczyna stanu zapalnego lub kolki musi być zdiagnozowana i poddana odpowiedniemu leczeniu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadku stosowania u zwierząt w wieku poniżej 6 tygodni życia oraz u zwierząt w podeszłym wieku należy monitorować stan zwierzęcia w trakcie leczenia. Zaleca się ostrożne podawanie leku u osobników młodych, zwłaszcza u źrebiąt, aby uniknąć powstawania owrzodzeń żołądka i jelit oraz w celu utrzymania prawidłowych funkcji nerek. Nie stosować u zwierząt hipowolemicznych z wyjątkiem przypadków endotoksemii i wstrząsu septycznego. Zaleca się ostrożne podawanie leku u koników typu pony, z uwagi na ich większą wrażliwość na efekty uboczne niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Fluniksyna jest toksyczna dla ptaków padlinożernych. Nie podawać zwierzętom przeznaczonym do włączenia w łańcuch pokarmowy dzikiej fauny. W przypadku śmierci, uboju lub eutanazji leczonych zwierząt należy upewnić się, że nie będą one stanowiły pokarmu dzikiej fauny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wywoływać nadwrażliwość. Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem. Unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi, przemyć okolicę wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć okolicę wodą. W przypadku samoiniekcji, skontaktować się z lekarzem. Umyć ręce po zakończeniu zabiegu.

Po podaniu domięśniowym może wystąpić reakcja bólowa i obrzęk w miejscu iniekcji. U koni i bydła szybki wlew dożylny może powodować wystąpienie reakcji anafilaktycznej.

 Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2132/11 Data charakterystyki: 19.03.2019 r.

 

Dokumenty do pobrania