ZOOTYL®

Proszek do podania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków

Substancja czynna: Tylozyny winian 945 000 IU/g

Gatunek:

Opakowanie:
100 g, 1000 g

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
VET-AGRO TRADING Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin

Wskazania
Kury:
 • Leczenie i metafilaktyka chronicznych zakażeń układu oddechowego (CRD),
 • leczenie martwiczego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens.
Indyki:
 • Leczenie i metafilaktyka zakaźnego zapalenia zatok.
Świnie:
 • Leczenie rozrostowego zapalenia jelit lub zapalenia jelita krętego powodowanego przez Lawsonia intracellularis.
Kury:

Podanie w wodzie do picia:

Leczenie i metafilaktyka chronicznych zakażeń układu oddechowego:

 • 50 – 100 mg produktu/kg m.c.

Metafilaktyka chronicznych zakażeń układu oddechowego:

 • Brojlery: 1. tydzień – przez 3 dni; 4. tydzień – przez 1 dzień
 • Kury nioski: 1. tydzień – przez 3 dni; 4. tydzień – przez 1 dzień; od 9 do 12 tygodnia – przez 2 dni; od 18 do 20 tygodnia – przez 2 dni

Leczenie chronicznych zakażeń układu oddechowego (CRD):

 • Brojlery i kury nioski: przez 3 do 5 dni

Leczenie martwiczego zapalenia jelit:

 • 10-20 mg produktu/kg m.c. przez 3 dni

Sugerowane dawkowanie do wody: 1 kg/1000-20000 litrów wody*

Indyki:

Podanie w wodzie do picia:

 • 50 – 100 mg produktu/kg m.c.

Metafilaktyka:

 • 1 tydzień – przez 5 dni; 4. tydzień – przez 1 dzień

Leczenie: przez 5 dni

Sugerowane dawkowanie do wody: 1 kg/1000-20000 litrów wody*

Świnie:

Podanie w wodzie do picia:

 • 5-10 mg produktu/kg m.c. przez 7 dni

Sugerowane dawkowanie do wody: 1 kg/1000-20000 litrów wody*

 

* Sugerowane dawkowanie do wody: do szczegółowych wyliczeń należy wziąć pod uwagę wiek zwierząt, ilość spożywanej paszy, rodzaj i wielkość produkcji, temperaturę otoczenia oraz sposób utrzymania.

Kury:
 • Tkanki jadalne – 0 dni
 • Jaja – 0 dni
Indyki:
 • Tkanki jadalne – 1 dzień
Świnie:
 • Tkanki jadalne – 0 dni

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tylozynę lub inne antybiotyki makrolidowe. Nie stosować w przypadku znanej oporności na tylozynę lub oporności krzyżowej na inne makrolidy (MLS-resistance). Nie stosować u zwierząt zaszczepionych szczepionkami wrażliwymi na tylozynę zarówno w tym samym czasie jak też tydzień wcześniej. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami czynności wątroby. Nie stosować u koni.

Nie pozostawiać ani nie wylewać wody zawierającej tylozyny winian w miejscu, w którym dzikie zwierzęta lub inne zwierzęta nieobjęte leczeniem mogą mieć do niej dostęp.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Ze względu na prawdopodobną zmienność (czas, położenie geograficzne) wrażliwości bakterii na tylozynę, zaleca się pobranie próbek bakteriologicznych oraz wykonanie badań wrażliwości. Należy unikać podawania zbyt małych dawek i/lub zbyt krótkiego czasu leczenia, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi lekooporności bakterii. Zastosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami podanymi w ChPLW może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na tylozynę i inne makrolidy. Podczas stosowania tego produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące produktów przeciwdrobnoustrojowych. U zwierząt z ostrymi infekcjami może wystąpić zmniejszone spożycie wody i paszy, dlatego należy w pierwszej kolejności leczyć je odpowiednim produktem leczniczym weterynaryjnym do wstrzykiwań. Wykazano wysoki wskaźnik oporności in vitro w europejskich szczepach Brachyspira hyodysenteriae, co sugeruje, że produkt nie będzie wystarczająco skuteczny w leczeniu dyzenterii świń. Nie pozostawiać ani nie wylewać wody zawierającej tylozyny winian w miejscu, w którym dzikie zwierzęta, lub inne zwierzęta nieobjęte leczeniem, mogą mieć do niej dostęp.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Tylozyna może wywoływać podrażnienie. Makrolidy, takie jak tylozyna, mogą powodować nadwrażliwość (alergię) wskutek wstrzyknięcia, inhalacji, połknięcia lub kontaktu ze skórą lub oczami. Nadwrażliwość na tylozynę może prowadzić do reakcji krzyżowych na inne makrolidy i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje mogą okazjonalnie mieć przebieg ciężki i w związku z tym należy unikać bezpośredniego kontaktu. Aby uniknąć narażenia podczas przygotowywania wody do picia z dodatkiem produktu leczniczego weterynaryjnego należy nosić kombinezon, okulary ochronne, nieprzepuszczające rękawice, półmaskę z filtrem jednorazowym, zgodną z europejską normą EN149, lub maskę wielokrotnego użytku zgodną z europejską normą EN140, zaopatrzoną w filtr zgodny z normą EN143. Po użyciu należy umyć ręce. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, dokładnie umyć wodą z mydłem. W razie przypadkowego kontaktu z oczami, przemyć oczy dużą ilością czystej, bieżącej wody. Nie przygotowywać produktu w przypadku alergii na jego składniki. Jeśli po narażeniu rozwiną się objawy takie, jak wysypka skórna, należy zgłosić się po pomoc medyczną i pokazać lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, bądź trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami i wymagają pomocy lekarskiej w trybie pilnym.

Inne środki ostrożności:

Aby ograniczyć rozwój oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zaleca się przeprowadzanie okresowych badań wrażliwości. Niewłaściwe stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego może zwiększyć występowanie bakterii opornych na tylozynę i może zmniejszyć skuteczność leczenia innymi makrolidami, linkozamidami i streptograminą B z powodu potencjalnej oporności krzyżowej.

W bardzo rzadkich przypadkach u świń obserwowano następujące działania niepożądane: obrzęk błony śluzowej odbytu oraz łagodne wypadnięcie odbytu ze świądem, przekrwieniem i biegunką. Odwracalne objawy pojawiły się w ciągu 48–72 godzin po rozpoczęciu leczenia. Nie stwierdzono specyficznych działań niepożądanych u kur i indyków.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

 • bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane);
 • często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt);
 • niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt);
 • rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt);
 • bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Podmiot odpowiedzialny: ZOOPAN – Produtos Pecuários, S.A.
Rua da Liberdade 77, 2050-023 Aveiras de Baixo, Portugalia
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3018/20 Data charakterystyki: 17.09.2020 r.

Dokumenty do pobrania