VETAMECTIN®

Zwalczanie pasożytów bydła, owiec i świń: nicienie i stawonogi.