KALTETAN®

Roztwór do infuzji dla koni, bydła i świń

Substancja czynna: Wapnia glukonian 250 mg (co odpowiada 22,35 mg wapnia lub 0,56 mmol Ca2+)
Magnezu chlorek sześciowodny 80 mg (co odpowiada 9,56 mg magnezu lub 0,39 mmol Mg2+)
Sodu glicerofosforan pięciowodny 10 mg (co odpowiada 1,01 mg fosforu lub 0,03 mmol P5+)

Gatunek:

Opakowanie:

500 ml

Wskazania

Leczenie zaburzeń elektrolitowych u ssaków (niedoborom wapnia towarzyszą zwykle niedobory magnezu i fosforu).

Konie:
  • Kliniczna forma hipokalcemii
Bydło:
  • Kliniczna forma hipokalcemii – gorączka mleczna (zaleganie przed- i poporodowe, porażenie okołoporodowe),
  • kliniczna postać hipomagnezemii – tężyczka pastwiskowa.
Świnie:
  • Kliniczna forma hipokalcemii (zaleganie przed- i poporodowe, porażenie okołoporodowe).

Infuzje należy wykonywać powoli (nie szybciej niż 30 ml produktu na minutę). Mniejsze objętości powinny być podawane przez pompę infuzyjną.

Konie:
  • 300 ml dożylnie
Bydło:
  • Bydło: 300 ml dożylnie
  • Cielęta: 30 ml dożylnie
Świnie:
  • 70 ml dożylnie

0 godzin

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować w przypadku hiperkalcemii i hipermagnezemii, hipokalcemii idiopatycznej u źrebiąt, wapnicy przeżuwaczy. Nie stosować w przypadku zwierząt nadpobudliwych. Nie stosować w przypadku przewlekłej niewydolności nerek lub w przypadku zaburzeń krążenia lub serca. Nie stosować w przypadku procesów posocznicowych w przebiegu ostrego zapalenia wymienia u bydła. Nie stosować po podaniu dużych dawek witaminy D3. Nie stosować jednocześnie lub bezpośrednio po zastosowaniu nieorganicznych roztworów fosforu.

W przypadku ostrej hipomagnezemii (tężyczki pastwiskowej) u bydła, zalecana jest dodatkowa suplementacja magnezu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Przed podaniem roztwór powinien być ogrzany do temperatury ciała. Iniekcje lub wlewy dożylne należy wykonywać powoli celem uniknięcia działań niepożądanych, jak zaburzenia równowagi oraz zaburzenia pracy serca. Podczas wykonywania iniekcji dożylnych zaleca się kontrolowanie pracy serca i płuc (przez osłuchiwanie).

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Produkt leczniczy weterynaryjny zawiera kwas borowy i nie powinien być podawany przez kobiety w ciąży, w wieku rozrodczym, próbujące zajść w ciążę. Podczas obchodzenia się z produktem należy zachować ostrożność, unikając przypadkowej samoiniekcji. W razie przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną. Ten produkt leczniczy weterynaryjny może powodować delikatne podrażnienie skóry i oczu ze względu na niskie pH produktu. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu produktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć wodą.

W miejscu podania leku może wystąpić zapalenie żyły i (lub) wykrzepianie. Aby temu zapobiec, do podawania produktu zaleca się stosowanie cewników dożylnych. W przypadku zbyt szybkiego podawania produktu może wystąpić bradykardia i arytmia, a następnie tachykardia. W tej sytuacji należy przerwać podawanie, aż do momentu ustąpienia powyższych objawów. W trakcie podawania produktu należy kontrolować pracę serca. U bydła działania niepożądane mogą wystąpić krótko po podaniu produktu (do 30 minut), lub z opóźnieniem od 6-7 godzin po podaniu oraz do 6 dni po podaniu.

Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO P.W.  Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3171/22 Data charakterystyki: 19.04.2022 r.